Audyt oprogramowania, audyt informatyczny, polityki bezpieczeństwa - CompNet - Strona główna
Strona główna    -     Mapa strony     -     Kontakt     -     Regulamin

 

Klauzula informacyjna: Monitoring

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CompNet Sp. z o.o. (Dawniej: CompNet Sebastian Strzech), ul. Leszczynowa 33A 62-500 Konin. Może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@comp-net.pl, telefonicznie pod numerem 63 240 65 32 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej;

2) We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez CompNet można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod  adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie wokół siedziby CompNet Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1);

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni lub do czasu zakończenia postępowania sądowego;

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

10) Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.