Audyt oprogramowania, audyt informatyczny, polityki bezpieczeństwa - CompNet - Strona główna
Strona główna    -     Mapa strony     -     Kontakt     -     Regulamin

 

Klauzula informacyjna: Klient

Obowiązek informacyjny:

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy:

 

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest firma CompNet Sp. z o. o. (Dawniej: CompNet Sebastian Strzech), ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin.

Podstawa prawna dot. przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia oraz kontaktów w celach handlowych jeżeli była wyrażona wcześniejsza zgoda.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • realizacja umowy;
  • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, marketingu bezpośredniego, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
  • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Będzie przetwarzać dane niezbędne do realizacji umowy oraz kontaktu z Panią/Panem w celach handlowych.

Czy Pani/Pana dane będą przekazywane poza Unię Europejską ?

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych do państw spoza Unii Europejskiej.

Czy komuś będziemy udostępniać Pani/Pana dane?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu przy usłudze newsletter oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania produktów. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Administratora.

Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez CompNet można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod  adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

Przez jaki czas są przetwarzane Pani/Pana dane?

 

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu przetwarzania:

  • przez okres realizacji zamówienia;
  • do chwili wygaśnięcia roszczeń;
  • do momentu wypowiedzenia zgody;

Czy podanie danych jest Pani/Pana obowiązkiem ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

 

 

 

Jako administrator danych osobowych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa.

 

Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochronny danych osobowych.

Czy Twoje osoba będzie podlegała profilowaniu?

Podczas przetwarzania Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Zespół CompNet

 

Pozdrawiamy

 


 
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.